Free MP3 Download

Chúng Tôi Là Chiến Sĩ Lữ đoàn Thông Tin 596 Binh Chủng Thông Tin Liên Lạc 5 1 2018

Chúng Tôi Là Chiến Sĩ Lữ đoàn Thông Tin 596 Binh Chủng Thông Tin Liên Lạc 5 1 2018
Showing results 1 to 10 of 170 results.
CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ - Lữ đoàn Thông tin 596 (Binh chủng Thông tin liên lạc) - 5/1/2018

CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ - Lữ đoàn Thông tin 596 (Binh chủng Thông tin liên lạc) - 5/1/2018

[39:37] CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ - Lữ đoàn Thông tin 596 (Binh chủng Thông tin liên lạc) - 5/1/2018
View Details
Chúng tôi là chiến sĩ:Lữ  đoàn thông tin 139

Chúng tôi là chiến sĩ:Lữ đoàn thông tin 139

[46:11] Chúng tôi là chiến sĩ:Lữ đoàn thông tin 139
View Details
Lữ đoàn 596 đảm bảo thông tin liên lạc cho Quân đội trong tình hình mới

Lữ đoàn 596 đảm bảo thông tin liên lạc cho Quân đội trong tình hình mới

[10:56] Lữ đoàn 596 đảm bảo thông tin liên lạc cho Quân đội trong tình hình mới
View Details
BÀI CA THÔNG TIN LIÊN LẠC | CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ | FULL HD | 10/02/2017

BÀI CA THÔNG TIN LIÊN LẠC | CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ | FULL HD | 10/02/2017

[02:57] BÀI CA THÔNG TIN LIÊN LẠC | CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ | FULL HD | 10/02/2017
View Details
Lữ đoàn 596 bảo đảm thông tin liên lạc với đảo Trường Sa

Lữ đoàn 596 bảo đảm thông tin liên lạc với đảo Trường Sa

[10:04] Lữ đoàn 596 bảo đảm thông tin liên lạc với đảo Trường Sa
View Details
Chúng tôi là chiến sĩ 10/5/2019 - Lữ đoàn Thông tin 29 -Quân khu 9

Chúng tôi là chiến sĩ 10/5/2019 - Lữ đoàn Thông tin 29 -Quân khu 9

[51:50] Chúng tôi là chiến sĩ 10/5/2019 - Lữ đoàn Thông tin 29 -Quân khu 9
View Details
Lữ đoàn Thông tin 205 phát huy nội lực, làm chủ trang bị thông tin hiện đại

Lữ đoàn Thông tin 205 phát huy nội lực, làm chủ trang bị thông tin hiện đại

[03:01] Lữ đoàn Thông tin 205 phát huy nội lực, làm chủ trang bị thông tin hiện đại
View Details
Báo Quân đội nhân dân thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc

Báo Quân đội nhân dân thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc

[02:02] Báo Quân đội nhân dân thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc
View Details
Hệ thống thông tin quân sự  hiện đại tại lữ đoàn thông tin 596

Hệ thống thông tin quân sự hiện đại tại lữ đoàn thông tin 596

[02:50] Hệ thống thông tin quân sự hiện đại tại lữ đoàn thông tin 596
View Details
Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

[03:38] Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại
View Details
1 2 3 4 5 »