Free MP3 Download

Vedio 1: Hướng dẫn xử lý số liệu địa chất đồ án Nền móng Hệ XDDD

Vedio 1: Hướng dẫn xử lý số liệu địa chất đồ án Nền móng Hệ XDDD #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleVedio 1: Hướng dẫn xử lý số liệu địa chất đồ án Nền móng Hệ XDDD
MP3 Size34.87 MB (estimated)
Duration34:52
Views4.2K
Sourceyoutu.be/ziwiSx0-ge0
Description

1) Phần mềm máy tính Casio 570VN plus
[[link stripped - click to show]]
2) Bảng tra nền móng
[[link stripped]]
3) File thuyết minh: [[link stripped]]
4) Khóa học trình bày luận văn tốt nghiệp, luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ, đồ án, bài tập lớn chuyên nghiệp (Khóa học này có giá 100k): [[link stripped]]
5) Phần mềm GeoSlope 2018 R2: [[link stripped]]

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Cao Văn Đoàn
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
TagsVedio 1: Hướng dẫn xử lý số liệu địa chất đồ án Nền móng Hệ XDDD, Download Vedio 1: Hướng dẫn xử lý số liệu địa chất đồ án Nền móng Hệ XDDD, Download Video Vedio 1: Hướng dẫn xử lý số liệu địa chất đồ án Nền móng Hệ XDDD, Download MP3 Vedio 1: Hướng dẫn xử lý số liệu địa chất đồ án Nền móng Hệ XDDD, Download Vedio 1: Hướng dẫn xử lý số liệu địa chất đồ án Nền móng Hệ XDDD episode terbaru, Vedio 1: Hướng dẫn xử lý số liệu địa chất đồ án Nền móng Hệ XDDD terbaru