Free MP3 Download

Thập Huyền Môn của HT.Từ Thông - Đây là chìa khóa để mở kho tàng chánh pháp!

Thập Huyền Môn của HT.Từ Thông - Đây là chìa khóa để mở kho tàng chánh pháp! #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleThập Huyền Môn của HT.Từ Thông - Đây là chìa khóa để mở kho tàng chánh pháp!
MP3 Size69.15 MB (estimated)
Duration1:09:09
Views15.0K
Sourceyoutu.be/vTmstyFTPc4
Description

Trích trong Kinh Duy Ma Cật của Hòa Thượng Thích Từ Thông.
Nghe thêm tất cả các băng giãng của Thầy tại: [[link stripped - click to show]] (để được bảo trì trang mạng thienvienchontam.com nên trong những đoạn băng giảng có những phần quảng cáo Mong các bạn đồng Tu hoan hỉ mà cảm thông cho) Nam Mô A Di Đà Phật!

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Chon Tam
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
TagsThập Huyền Môn của HT.Từ Thông - Đây là chìa khóa để mở kho tàng chánh pháp!, Download Thập Huyền Môn của HT.Từ Thông - Đây là chìa khóa để mở kho tàng chánh pháp!, Download Video Thập Huyền Môn của HT.Từ Thông - Đây là chìa khóa để mở kho tàng chánh pháp!, Download MP3 Thập Huyền Môn của HT.Từ Thông - Đây là chìa khóa để mở kho tàng chánh pháp!, Download Thập Huyền Môn của HT.Từ Thông - Đây là chìa khóa để mở kho tàng chánh pháp! episode terbaru, Thập Huyền Môn của HT.Từ Thông - Đây là chìa khóa để mở kho tàng chánh pháp! terbaru