Free MP3 Download

Buổi đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh

Buổi đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleBuổi đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh
MP3 Size96.82 MB (estimated)
Duration1:36:49
Views43.7K
Sourceyoutu.be/wnPc5fKtK48
Description

137, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (04) 62636688 - Fax: (04) 62814195

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng. Dịch vụ của Tập đoàn CEN Group rất phong phú đa dạng để khách hàng có thể tin cậy lựa chọn.

CEN Group cung cấp đầy đủ tất cả các loại hình dịch vụ Bất động sản, bao gồm:
1. Niêm yết & Quảng cáo Bất động sản
2. Tư vấn đầu tư Bất động sản
3. Môi giới Bất động sản
4. Đào tạo chuyên ngành Bất động sản
5. Định giá tài sản, giá trị doanh nghiệp và Bất động sản
6. Sàn giao dịch Bất động sản
7. Quản lý, đầu tư & khai thác Bất động sản

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
TagsBuổi đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh, Download Buổi đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh, Download Video Buổi đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh, Download MP3 Buổi đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh, Download Buổi đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh episode terbaru, Buổi đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh terbaru