Free MP3 Download

Mẹ Là Mùa Xuân - Hùng Lân

Mẹ Là Mùa Xuân - Hùng Lân #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleMẹ Là Mùa Xuân - Hùng Lân
MP3 Size4.08 MB (estimated)
Duration04:05
Views17.5K
Sourceyoutu.be/szQoTkYzNsU
Description

MẸ LÀ MÙA XUÂN (Sáng tác 1946)

Nữ: Ôi Ma-ri-a, Mẹ là Mùa Xuân Ánh Sáng,
Mẹ là cửa son đền vàng,
Bến lành vào Quê Bình an.
Ôi Ma-ri-a, Dẫu rằng đời con lần than,
Bóng tội tràn lan trần gian.
Sức hèn con ngã nhiều phen.

Nam: Nhưng con luôn trông. Đến ngày tàn phai mùa Đông.
Ánh vàng Sự rỗi gieo mừng,
Hoa trái đau thương lựng hương.
Ban ơn cho con. Biết tìm ngọt trong sầu than.
Biết tìm mạnh trong nguy nàn.
Biết có Xuân trên Đông tàn.

Mẹ là Mùa Xuân đem sức thiêng cho cõi lòng (Ôi Maria).
Mẹ là Mùa Xuân muôn kiếp muôn dân đợi trông (Ôi Maria).
Mẹ là Mùa Xuân bất diệt trên cõi hằng sống. (Ôi Ma-ri-a).
Giúp con vượt đời trông về cõi phúc vô song (Ôi Ma-ria).
✎ Blog: [[link stripped - click to show]]

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Hùng Lân
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
TagsMẹ Là Mùa Xuân - Hùng Lân, Download Mẹ Là Mùa Xuân - Hùng Lân, Download Video Mẹ Là Mùa Xuân - Hùng Lân, Download MP3 Mẹ Là Mùa Xuân - Hùng Lân, Download Mẹ Là Mùa Xuân - Hùng Lân episode terbaru, Mẹ Là Mùa Xuân - Hùng Lân terbaru